Silverkust +351 262 980 576   |  Algarve +351 915 150 617

Antwerpen +32 3 283 70 70

Integritetspolicy

Fritidslansering International Sociedade Imobiliária Lda. (nedan kallad "Portugal fastighet") inser vikten av att skydda dina personuppgifter. Av den anledningen har vi utvecklat en uppsättning säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda personuppgifterna från alla våra partners, anställda och kunder samt alla användare av vår webbplats www.portugal-realty.com.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad som är syftet med de uppgifter vi samlar in online, hur vi behandlar denna information, vem vi delar den med, under hur länge vi behåller den samt sätt att komma i kontakt med oss och utöva dina uppgifter skyddsrättigheter.

Alla användare bör läsa denna sekretesspolicy noggrant och besluta, fritt och frivilligt, om de vill lämna sina personuppgifter till Portugal Realty. Användaren garanterar att han / hon är en juridisk vuxen och att alla uppgifter som delas online är sanna, fullständiga och uppdaterade, och han / hon är ansvarig för alla skador eller förluster, direkt eller indirekt, som kan uppstå till följd av att en sådan skyldighet inte följs . Om du har några frågor om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, kan du kontakta Portugal Realty med hjälp av e-postmeddelandet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


SCOPE

Denna sekretesspolicy gäller alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen www.portugal-realty.com.


RESPONSIBILITY

Dina uppgifter kommer att behandlas av Portugal Realty (Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda., NIF 503225460, with headquarters at Largo 28 de Maio, nº 2-H R/C 2460-682 São Martinho do Porto, Portugal), baserat på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan kontakta Portugal Realty angående alla frågor relaterade till denna sekretesspolicy via e-postmeddelandetDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


BEHANDLING AV SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND

Personuppgifter som behandlas på webbplatsen www.portugal-realty.com inkluderar:

 • Uppgifter som samlas in i kontaktformuläret: t.ex. namn, telefon och e-post. Portugal Realty bearbetar denna information för att svara på förfrågningar från potentiella kunder eller institutionella partners. Att tillhandahålla den begärda informationen inom ramen för ovannämnda kontaktformulär är obligatorisk, utan dem är det inte möjligt att tjäna de begärda syftena.
 • Uppgifter som erhållits genom webbsajt: t.ex. besökte webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider, enhetstyp. Portugal Realty bearbetar en begränsad mängd användardata för webboptimeringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att förbättra användarupplevelsen och hantera de tillhandahållna tjänsterna. För detta ändamål använder vi analysleverantörer från tredje part, inklusive Google Analytics. Du kan välja bort Google Analytics genom att klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Portugal Realty använder också remarketing- och beteendeinriktningstjänster i syfte att analysera, optimera och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande, nämligen Google Ads Remarketing och Facebook Remarketing. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering via Googles marknadsföringstjänster kan du använda Googles inställningar och välja bort alternativ: http://www.google.com/ads/preference. För mer information och möjligheten att kontrollera dina Facebook-inställningar, besök: https://www.facebook.com/ads/preferences.


RETENTION PERIOD

Portugal Realty bevarar och behandlar personuppgifter endast under den tid som krävs för det ändamål för vilket de samlades in, med möjliga kontakter under denna period via e-post, telefon eller SMS.

Fastighetsmäklare i Portugal är juridiskt skyldiga av Regime Jurídico da Atividade de Mediação Imobiliária (rättsliga ramar för fastighetsverksamhet) och av Regime de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (rättsliga ramar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism) för att arkivera kunders personuppgifter under sju år. Efter denna period kommer alla personuppgifter att raderas utom i situationer där användaren ger Portugal Realty sitt gratis, specifika och informerade samtycke.


CONSENT

Genom att godkänna denna integritetspolicy ger du Portugal Realty tillstånd att behandla dina personuppgifter specifikt för ovan nämnda ändamål. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, även om den rätten inte äventyrar det samtycke som tidigare tillhandahölls när det gäller att uppfylla ett avtal eller andra juridiska skyldigheter som Portugal Realty är föremål för.

För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via adressen: Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda., Largo 28 de Maio, nº 2-H R/C 2460-682 São Martinho do Porto, Portugal; or the email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


UPPGIFTER AV DATA

Portugal Realty får bara dela dina personuppgifter med andra partners för företag inom fritidslansering endast i situationer där våra kunder specifikt begär vår hjälp för att ge dem kompletterande fastighetstjänster från våra partners. För mer information om dessa mottagare kan du kontakta oss via adressen: Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda., Largo 28 de Maio, nº 2-H R/C 2460-682 São Martinho do Porto, Portugal; or the email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Partnerföretag för fritidslansering får endast de personuppgifter som behövs för deras tjänster och uteslutande för ovannämnda avsedda ändamål med instruktionerna som utfärdats av Portugal Realty, och strikt följer de lagliga standarderna för skydd av personuppgifter, informationssäkerhet och andra tillämpliga standarder.


ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Medan Portugal Realty bevarar eller behandlar personuppgifter kan alla användare, när som helst och utan kostnad, utöva följande rättigheter:

 • Åtkomsträtt - rätten att begära en kopia av den information vi har om dig;
 • Rättelse - rätten att korrigera alla uppgifter som du anser vara felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att glömmas - du kan begära att de uppgifter vi har om dig raderas från alla våra poster;
 • Rätt till begränsning av behandlingen - när vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Portabilitetsrätt - rätten att överföra dina data till en annan organisation;
 • Rätt att invända - rätten att invända mot vissa typer av bearbetning;
 • Rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering;
 • Rätt till rättslig prövning - i fall Portugal Realty vägrar din begäran enligt tillgångsrätten kommer vi att förklara orsaken.

Ovan nämnda rättigheter kan utövas via adressen: Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda., Largo 28 de Maio, nº 2-H R/C 2460-682 São Martinho do Porto, Portugal; or the email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


KLAGOMÅL

Användare som vill lämna in ett klagomål om hur deras personuppgifter behandlas av Portugal Realty, eller hur deras klagomål har hanterats, har rätt att klaga direkt till Portugal Realty eller den portugisiska tillsynsmyndigheten: Comissão Nacional de Protecção de Dados, Av. D. Carlos I, 134 – 1.º, 1200-651 Lisboa, Portugal, Telefon: (+ 351) 21 392 84 00, Fax: (+ 351) 21 397 68 32, E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


ÅTGÄRDER PERSONLIGA DATA SKYDD

Portugal Realty tillämpar flera tekniska och organisatoriska åtgärder som är tillräckliga för att skydda användarnas personuppgifter, inklusive användning av säkra servrar, brandvägg och datakryptering.


POLITIKKOKOR

Vår websida www.portugal-realty.com använder sessionskakor, som är små informationsfiler som skickas från webbplatsservern till användarens webbläsare och lagras i sin dator. Dessa tillfälliga cookies förblir i cookiearkivet endast under användning av webbplatsen. Dessa kakor kommer endast att användas av Portugal Realty för att analysera webbtrafikmönster, så att vi kan identifiera problem och ge en bättre användarupplevelse.

ÄNDRINGAR I PRIVACY POLICY

Portugal Realty kan granska sekretesspolicyn på www.portugal-realty.com närhelst det är nödvändigt för att uppfylla juridiska eller tekniska krav. Eventuella ändringar kommer att offentliggöras på denna onlinesida.

KONTAKTER OCH FRÅGOR

Om du har frågor angående vår integritetspolicy kan du kontakta oss via adressen: Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda., Largo 28 de Maio, nº 2-H R/C 2460-682 São Martinho do Porto, Portugal; eller e-postmeddelandet:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Silverkust +351 262 980 576

Algarve +351 915 150 617

Antwerpen +32 3 283 70 70

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


GEMENSAM SPONSOR FÖR:

     

 

GEMENSAM MEDLEM I:

leisure launch 

 

Leisure Launch International Sociedade Imobiliária Lda. AMI 872 T/A PORTUGAL REALTY™

Klagomålsbok  |   Integritetspolicy   Alternativ Tvistlösning

Drivs av Proppy   |   Utvecklad av Navega Bem Digital Solutions

 

 • Video
 • User
 • Favorites
 • Phone
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Chat
 • WhatsApp
Go to top